جملات ترویج مردانگی و جوانمردی و … دغدغه زندگی تنگدستان را داشتن جوانمردیست ...... پاک نمودن قلب از کینه ها جوانمردیست ...... حق گویی اگر چه بر ضد خودت باشد جوانمردیست ...... کمک به جوان در آستانه ازدواج جوانمردیست ...... سرعت در عفو و پذیرفتن عذرخواهی دیگران جوانمردیست ...... کمک مخفیانه به همسایگان فقیر جوانمردیست...... حلم ورزیدن در برابر دشنام و ناسزا جوانمردیست ...... سخاوت قبل از رو انداختن سائل جوانمردیست ...... قرض دادن و منت نگذاشتن جوانمردیست ...... بلند نظری و دریا دلی جوانمردیست ...... یتیم نوازی و تشویق دیگران به این کار ،جوانمردیست ...... بدون جراحت و بدون خراش انتقاد نمودن جوانمردیست ...... جلو انداختن کار سالمندان و مشکل گشایی جوانمردیست ...... گذشت از کسی که به تو ستم نموده جوانمردیست ...... آشتی با کسی که از تو بریده جوانمردیست ...... انصاف با مشتری و کم فروشی نکردن جوانمردیست ...... فرو خوردن خشم از جوانمردیست ...... فرق نگذاشتن بین فرزندان در هدیه جوانمردیست ...... عیادت بیمار جوانمردیست ...... دادن حق صاحبان حق و دوری از پارتی بازی جوانمردیست ...... مهربانی با در راه مانده جوانمردیست ...... همدردی و خوشرویی با مردم جوانمردیست ...... کارآفرینی و ایجاد شغل برای جوانان بیکار جوانمردیست ...... هدیه دادن بدون توقع جوانمردیست...... گریه از درک بزرگی خدا و سجده های طولانی ،جوانمردیست ...... تشویق دیگران برای کمک به تنگدستان جوانمردیست ...... مهمانی دادن در هنگام فقر و ثروت جوانمردیست ...... اولویت دادن دعا به دیگران ،جوانمردیست ...... پاک بودن و حفظ چشم از ناموس مردم جوانمردیست...... حفظ آبروی دوستان قبل و بعد از دوستی جوانمردیست ...... سلام دادن به کودکان جوانمردیست...... حقیر نکردن دیگران در هنگام قدرت جوانمردیست ...... احتکار نکردن و مردمی بودن جوانمردیست ...... قناعت ورزی و پسندیده رفتار نمودن با همسر جوانمردیست ...... آسان نمودن عبور معلولین در طراحی و معماری اماکن عمومی جوانمردیست ...... یاری مظلوم ،جوانمردیست ...... پرداخت دیه و آزاد نمودن زندانیان غیر عمد ،جوانمردیست ...... کمک مالی و پرستاری از بیمار تنها،جوانمردیست . کم نمودن اجاره بها و بزرگواری با مستاجر ،جوانمردیست . رسیدگی به امورتحصیلی کودکان خیابانی، جوانمردیست . رعایت حفظ حریم زن و مرد در جامعه جوانمردیست . دغدغه لقمه حلال به خانه بردن ،جوانمردیست . جدا کردن جنس بد از جنس خوب و درهم نفروختن ،جوانمردیست . صدق و راستگویی جوانمردیست . داشتن تدبیر در امور بیت المال جوانمردیست . دوستی با خدا و خلق خدا جوانمردیست . بازدیداز فامیل در هنگام حیات ،جوانمردیست . پدر و مادر را زیر چتر حمایتی خود قرار دادن جوانمردیست . معرفی خواستگار خوب به خانواده های آبرو دار جوانمردیست . کمک به فراهم نمودن جهیزیه دختران تنگدست ،جوانمردیست . یک کلمه : آبرو مبر. کوههای بزرگ پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک. امید را از کسی نگیر ید شاید تنها سرمایه ای باشد که دارد . دل همه را می توان با خوشرویی بدست آورد . افتادگی آموز اگر طالب فیضی. آسیاب باش – درشت بستان و نرم بازده. هر بامداد – می روم تا دلی را شاد کنم. گر بر سر نفس خود امیری مردی. شتاب در انتقام از فرو مایگی است . امام علی ع دنیا چرخ و فلک بزرگیست که باید بر آن سوار بود. از خوبی دریغ مدار –زمانی آید که خواهی خیری کنی و نتوانی. از آدمها دلگیر مشو –خوبی کن همانطور که خدا به تو خوبی نموده. کینه ها را دور بریزید …حضرت رسول اکرم ص کمتر از درخت مباش که سنگ میخورد و بار بر زمین می ریزد . درباره مردم بگویید …بهترین چیزی که دوست دارید در مورد شما بگویند. اما م محمد باقر ع باران صفت باش –باران می بارد و خوب و بد را فرا می گیرد . غرور خود را نفروشیم …بشکنیم. منت گذاشتن آدم را مرتب صفر می کند . ببخش و به یاد نیاور. خدا پشت سختیهاست نه بدبختیها. لازم نیست کوه را جابجا کنی –به وسعت دستانت خوبی کن. انصاف –فرهیختگی شخصیت شما را مخابره می کند . منصف –با حیاست . گذشت کن از کسی که به تو ستم نموده امام صادق ع ارتباط برقرار کن با کسی که از تو بریده امام صادق ع عطا کن به آنکه ازدادن چیزی به تو دریغ ورزیده امام صادق ع حق را بگو اگر چه بر ضد خودت باشد . امام صادق ع زندگی نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده شوق به انسان می نگرد . آمده ایم زندگی کنیم تا قیمتی پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم . هر راست نباید گفت جز راست نباید گفت . جوانمرد از خویشاوند مهربانتر است… امام علی ع ارزش مرد به اندازه همت اوست…. امام علی ع وعده جوانمرد نقد است. ببخش پیش از آنکه سائل از تو چیزی بخواهد….امام علی ع با ناخن ظلم هر دلی رامخراش. با دست ستم نمک به هر زخم مپاش. هر گز نخورد آب زمینی که بلند است . تمام محبتت را پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را …امام علی ع آدم میتونه فقیر باشه اما حقیر نباشه. انسانیت گلدانیست که هر روز باید پای آن آب ریخت. بدون جراحت و خراش انتقاد کنیم . با حلم –دشمنت را بر زمین بزن.امام علی ع اکثر عقلها زیر جرقه طمع به زمین می خورد . امام علی ع آنچه بر خود می پسندی بر دیگران بپسند. آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران نپسند . عزیز بودن به آزادگی است نه به وابستگی. دستگیری از یتیم ، سخاوت مى‏خواهد نه ثروت. متّقى، منزوى نیست، بلکه با مال و اخلاق خوب ، با مردم معاشرت مى‏کند. والعافین عن الناس : در عفو خطاکار، ایمان او شرط نیست. محبوب خدا شو با سخاوت و فرو بردن خشم. بزرگوار می پوشاند و عیب جویی نمی کند . کارت جلو نرود بهتر است از اینکه عزتت برود . عفو کنید و آشتی دهید . خدا جبران می کند. خشمت را فرو ببر تا دوست خدا باشی. مهربانتر باش …مردم خانواده خدا هستند . از تحقیر دیگران با رشد شخصیتت انتقام بگیر . همت بلند دار تا از مردان مرد روزگار باشی. بلند نظر باش تا خانه ات همیشه روشن بماند . برای دیگران خوش بخواه تا خوش باشی . سه شنبه 4 آذر 1393
 
      فارسي  |  English    
 
  نمايش فيلم     نمايش تصوير
» آخرين اخبار فدراسيون
آرشيو اخبار     |     دريافت فايل RSS

علی علیه السلام: جوانمرد کسی است که بدی را با نیکی پاسخ دهد. (میزان الحکمة ج 8، ص 365) ***** علی علیه السلام: جوانمرد کسی است که وقتی قدرت یابد ببخشاید و چون توانمند شد عطا کند و چون چیزی از او خواسته شد نیاز را برآورد. (غرر الحکم، ج 7، ص 346) ***** علی علیه السلام: سه چیز از مروت و جوانمردی است: بذل و بخشش، در عین تنگدستی، تحمل و بردباری بدون ذلت و خواری، عفاف ورزیدن از سؤال و طلب. (میزان الحکمه، ج 9، ص 113) *****علی علیه السلام: انسان به هیچ زینتی، زیباتر از جوانمردی آراسته نشده است. (غرر الحکم، ج 6، ص 96) ***** علی علیه السلام: کسی که از دوستش مروت و مردانگی خوب سراغ دارد نباید درباره او سخنان یاوه گوش کند... و هر که ظاهرش نیکو شود به باطن او امیدوارتریم. (دستور معالم الحکم / 29 و 30) ***** علی علیه السلام: جوانمردی، دور بودن انسان از پستی و فرومایگی است. (غرر الحکم، ج 3، ص 260) ***** علی علیه السلام: نظام مردانگی، تحمل لغزشهای برادران و رسیدگی شایسته به همسایگان است. (غرر الحکم، ج 6، ص 185) ***** علی علیه السلام: سرعت در عفو از اخلاق مردان بزرگ و شتاب در انتقام گرفتن از اخلاق فرومایگان است. (میزان الحکمة، ج 8، ص 367) *****علی علیه السلام: سرعت در انتقام گرفتن از اخلاق انسانهای بزرگوار نیست. (غرر الحکم، ج 5، ص 81) *****علی علیه السلام: نهایت مردانگی آن است که انسان از خودش شرم کند. (شرح ابن ابی الحدید، ج 20، ص 338) *****علی علیه السلام: برترین مردانگی یاری رساندن به دوستان با اموال و مساوات با آنها در تمام حالات زندگی است. (غرر الحکم، ص 207) ***** علی علیه السلام: آغاز مردانگی، گشاده رویی است و فرجام آن محبت کردن به مردم است. (غرر الحکم، ج 1، ص 205) ***** علی علیه السلام: برای مردانگی مرد به نشر نیکی وبذل احسان و منت نگذاشتن (بر نیکی ها) استدلال می شود. (غرر الحکم، ج 2، ص 377) ***** علی علیه السلام: مردانگی: عدالت در فرمانروایی و گذشت با قدرت و یاری کردن در تنگدستی است. (غرر الحکم، ج 1، ص 114) ***** امام خمینی : من می دانم ورزشکاران در گود زورخانه یاد خدا هستند ، یاد امیر المومنین (ع) هستند ، تقویت کنید یاد خدا را ، تقویت کنید یاد مولا را ***** مقام معظم رهبری : برای رشد سنتها و خصلتهای ویژه پهلوانی که همان دیانت و جوانمردی است باید زورخانه ها حفظ و تقویت شود . مقام معظم رهبری : بیایید این ورزش را که با کمتر ورزشی در دنیا قابل مقایسه است زنده و احیاء کنید .

  
نخستین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون پهلوانی برگزار شد
هدایتی مسئول انجمن پهلوانی بسیج شد
گزارش تصویری افتتاح زورخانه در نیروگاه اتمی بوشهر
افتتاح زورخانه در نیروگاه اتمی بوشهر
مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز علمی کاربردی فدراسیون پهلوانی برگزار شد
برگزاری اولین جلسه هیئت رئیسه هیئت تهران
مراسم سیاه پوشان و استقبال از ماه محرم
تسلیت فدراسیون
پریچهره رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشورشد
برگزاری مراسم گلریزان بازسازی عتبات عالیات در قزوین
بزرگسالان اصفهان فاتح مسابقات هنرهای فردی و میانداری کشور
سکوی های قهرمانی مسابقات بزرگسالان
افتتاح زورخانه‌ حضرت ابوالفضل (ع) در آران و بیدگل
اولین روز مسابقات هنرهای فردی و میانداری بزرگسالان
آزادی زندانی بی گناه
پایان اولین دوره آموزشی آکادمیک پهلوانی در تهران
شیراز میزبان مسابقات هنرهای فردی و میانداری بزرگسالان کشور
تجليل از دكتر ولايتي توسط رییس مجلس
تجليل رییس فدراسیون از شهردار اصفهان
نماد ورزش پهلوانی در دستان دبیرکل ICCN
 
 

مقام معظم رهبری ( دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 19 آذرماه 1392):

ورزش باستانی زیبا و هنری است . . . این ورزش را ترویح کنید . . .

مقام معظم رهبری (کرمانشاه -  21 مهرماه 1390):

در همه‌ى زمینه‌ها باید ابتكار كرد. من حالا نگاه می كردم به همین ورزش باستانى؛ به قول قدیمى‌ها، این نیم‌گودى كه اینها اجرا كردند، پر از ابتكار بود. خب، ما گودهاى ورزش باستانى را در دوران جوانى دیدیم؛ مكرر، همه جا، همه جور؛ یك روش ثابت و مستقرى داشت، همیشه و همه جا هم همان تكرار میشد. البته بد هم نبود، خوب بود، اما این همه نوآورى در آن نبود. امروز من می بینم که این جوانها همان پایه های ورزش قدیمی را گرفته اند، این را با انواع و اقسام ابتکارها و زیبائیها و ظرافتها مذهبش کردند، خراطی کردند، نقاشی کردند، یک چیززیبایی از آب در آوردند. این ابتکار است . حالا این در زمینه ورزش باستانی است، در همه زمینه ها این ابتکار ممکن است .

 

 

 

» قسمت هاي ديگر سايت
  آشنايي با اين ورزش
  اخبار و اطلاع رساني
  نشريه دليرستان
  آيين نامه ها ، قوانين و مقررات
  المپياد ورزشي ايرانيان
  ليگ
  تقويم ورزشي
  نتايج و رده بندي مسابقات
  فرمايشات رهبري
  شهداي باستاني کار
  فروشگاه دلیرستان
  تحقيقات و پژوهش
  نمايشگاه اينترنتي تصاوير
  نمايشگاه اينترنتي فيلم
  گزارش تصویری
  خبرنگار افتخاری دلیرستان شوید
  هيات ها
  پيوندها
  فرم ارسال اطلاعات
  درباره ما
  تماس با ما

» نظر سنجي

» عضويت در خبرنامه

» دريافت پيامک
  بازديد کل : 328789 نفر |   بازديد امروز : 66 نفر |   بازديد ديروز : 283 نفر |   آنلاين : 8 نفر
Copyright Notic © 2009 Dalirestan.ir © All Rights Reserved . Powered & designed by : rimiya.com     طراحي و اجرا شرکت پارس ريميا